Nazywam się Radosław Rymarczyk. Jestem radcą prawnym specjalizującym się w prawie zamówień publicznych oraz prawie gospodarczym. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych poznańskich kancelariach radców prawnych, na uczelni wyższej oraz jako radca prawny zatrudniony w spółce realizującej jeden z największych w Polsce projektów infrastrukturalnych. Posiadam blisko 10-letnie doświadczenie w obszarze zamówień publicznych, świadczyłem obsługę prawną projektów unijnych.

Zakres mojej specjalizacji obejmuje przede wszystkim zamówienia publiczne, w tym odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz projekty unijne. Zapraszam serdecznie do kontaktu:

tel. +48 694 614 508

e-mail: radoslaw.rymarczyk@rlegal.pl

Moje wybrane doświadczenie:

  • jako Radca prawny, Ekspert ds. zamówień publicznych, przygotowywałem od strony zakupowej, w ramach zespołu specjalistów, skomplikowane postępowanie na wybór generalnego projektanta inżynierii lądowej portu lotniczego (2022 r. – wartość umowy: ok. 327 mln zł), przygotowywałem postępowanie na usługi doradztwa specjalistycznego dla pionu lotniskowego, jak również inne postępowania przetargowe o znacznej wartości zamówienia
  • posiadam doświadczenie w prowadzeniu postępowań, w których brali udział zarówno polscy, jak i zagraniczni wykonawcy
  • przygotowywałem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentowałem wykonawcę na posiedzeniu i rozprawie przed KIO
  • kierowałem działem zamówień publicznych na jednej z pomorskich uczelni wyższych
  • wspierałem merytorycznie zespół świadczący doradztwo na rzecz Ministerstwa Rozwoju / Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Funduszy Norweskich i Funduszy EOG – pod względem obowiązku nałożenia korekt finansowych
  • przygotowałem i przeprowadziłem kilkadziesiąt postępowań na podstawie ustawy p.z.p. – usługi, dostawy, roboty budowlane, procedury powyżej oraz poniżej progów unijnych, wstępne konsultacje rynkowe, jak również postępowania poniżej progu ustawowego – na rzecz zamawiających klasycznych/sektorowych
  • doradzałem przedsiębiorcom, jednostkom organizacyjnym samorządu terytorialnego, m.in. podmiotom z sektora budowlanego, transportowego, projektów unijnych
  • prowadziłem postępowania karne skarbowe w sprawach o przestępstwa oraz wykroczenia skarbowe
  • zapewniałem obsługę prawną projektów unijnych w zakresie zasady konkurencyjności

Wykształcenie:

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłem również studia podyplomowe na tej samej uczelni z zakresu prawa zamówień publicznych, prowadzone pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (2014 r.).

Odbyłem aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu/Gdańsku. Jestem wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Obsługa prawna