Kancelaria świadczy usługi prawne przede wszystkim w następujących dziedzinach:

Zamówienia publiczne

Projekty unijne

Postępowania sądowe

Dyscyplina finansów publicznych